Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 10/06/2015-10:37:00 AM
Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH), ngày 08/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên với sự tham dự của đại diện một số bộ có liên quan, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Tự (giữa) phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt, song cũng còn một số hạn chế cần thay đổi, khắc phục. Đồng thời, nhiều nội dung mới liên quan đến quá trình đầu tư như vấn đề về chủ trương đầu tư công, kế hoạch đầu tư công… được bổ sung tại các quy định mới, trong đó Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 có 8 điều quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có Điều 8 quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có Điều 69 quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, theo đó, công tác giám sát, đánh giá của các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý chuyên ngành, cộng đồng dân cư được quy định thống nhất trong các luật. Tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 11/8/2014, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP).

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư trình bày dự thảo mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư bao gồm mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm, trong đó có 7 phụ biểu hỗ trợ việc tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện. Chi tiết mẫu báo cáo áp dụng cho các loại dự án bao gồm: mẫu biểu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (dự án đầu tư công và dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công); mẫu biểu đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công –tư (PPP); mẫu biểu đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; ngoài ra có các mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng và báo cáo của Kho bạc Nhà nước.

Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Như Sơn giới thiệu Hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Giới thiệu về Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Tin học Nguyễn Như Sơn cho biết, Hệ thống được xây dựng nhằm tin học hóa và đơn giản hóa việc cập nhật khối lượng công việc khổng lồ của cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước khai thác, thống kê báo cáo từ thông tin các dự án trong phạm vi quản lý. Hệ thống được triển khai trên nền tảng web, dữ liệu gốc là thông tin dự án và đơn vị cập nhật là các chủ đầu tư trên phạm vi cả nước.

Tại đây, chức năng dành cho chủ đầu tư và ban quản lý dự án gồm có cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án do mình làm chủ đầu tư, quản lý, từ đó tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch nhu cầu vốn trung hạn hoặc hằng năm. Chức năng dành cho cơ quan quản lý nhà nước bao gồm lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư; hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, phạm vi; xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm trong phạm vi quản lý; hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan đến dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cộng đồng có thể tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai. Nhằm tăng cường bảo mật, Hệ thống sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc bảo mật cũng như ký gửi thông tin, báo cáo trên Hệ thống.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Đánh giá cao Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã sẵn sàng triển khai, tích hợp phần mềm tại địa phương trong thời gian tới. Hội thảo cũng nhận được những ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo Thông tư, cũng như đặt ra những tình huống về việc xây dựng công cụ, chế tài quản lý để đảm bảo độ chính xác thông tin chủ đầu tư cung cấp, cập nhật lên Hệ thống.

Hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước sẽ được cập nhật và điều chỉnh kịp thời ngay sau khi Nghị định, Thông tư được phê duyệt ban hành. Chia sẻ về những khó khăn, vất vả khi triển khai dự án trên cả nước trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Tin học bày tỏ mong muốn nhận được sư ủng hộ, cũng như phối hợp kịp thời từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư và chủ đầu tư trong thời gian tới./.

Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7917
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn