Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 12/10/2015-10:35:00 AM
Hội thảo đào tạo quản lý dự án cơ bản
Nhằm giới thiệu tổng quan về các quy trình, thủ tục cơ bản và thiết yếu cho việc thực hiện các dự án ODA do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong ba ngày 07-09/10/2015, WB tổ chức Hội thảo đào tạo quản lý dự án cơ bản với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội thảo có sự tham dự của đại diện hơn 50 ban quản lý dự án ODA do WB tài trợ.

Đại diện Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công.

Giới thiệu về Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư, đại diện Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hệ thống phân cấp các chức năng cơ bản theo 3 đối tượng sử dụng chính. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án, tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; Hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch vốn trung hạn hoặc hằng năm. Cơ quan quản lý có thể lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư, hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; Hỗ trợ tổng hợp, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, trong phạm vi quản lý. Đồng thời, hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; Thực hiện công khai, minh bạch thông tin và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cộng đồng có thể tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Tại Hội thảo, mỗi ban quản lý dự án được cấp tài khoản và hướng dẫn cách sử dụng Hệ thống để đăng nhập cập nhật thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo. Qua đó, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng phần mềm thay thế các thao tác tổng hợp, báo cáo giấy theo quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Dự kiến Hệ thống sẽ chính thức được đưa vào sử dụng trong năm 2016.

Hội thảo cũng được nghe các chuyên gia về quản lý đấu thầu, danh mục dự án chương trình, quản lý tài chính, truyền thông của WB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các nội dung hướng dẫn về đấu thầu mua sắm, phương thức và thủ tục giải ngân dự án, chính sách phát triển xã hội và bảo vệ môi trường… nhằm giới thiệu tổng quan các quy trình, thủ tục cơ bản và thiết yếu cho việc triển khai thực hiện các dự án do WB tài trợ./.

Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 18992
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn