Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 20/05/2017-15:24:00 PM
Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020
Ngày 20/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Ngày 20/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Bản điện tử của Quyết định này, các phụ lục kèm theo và chi tiết giao kế hoạch cho từng dự án được đăng tải trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

Các cơ quan sử dụng tài khoản của bộ phận quản lý kế hoạch đầu tư công (tài khoản mpi\dtc…..th) đã được cấp, truy cập vào https://dautucong.mpi.gov.vn, chọn menu "Kế hoạch đầu tư công" và chức năng "Tài liệu thông báo" để xem bản điện tử của Phụ lục tương ứng của cơ quan mình:

Để xem chi tiết theo từng dự án, chọn menu “Kế hoạch đầu tư công”, chức năng “Nguồn NSTW trong nước” -> “Kế hoạch trung hạn”.

Trong quá trình sử dụng có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo các số điện thoại: 080 48474 / 080 43500 để được hỗ trợ./.

  • Tổng số lượt xem: 6067
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn