Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 03/12/2015-09:12:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn cán bộ thuộc các chủ đầu tư, BQLDA có thể thao tác, quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước, cập nhật ngày 21/10/2017.

File đính kèm:
TLHDSD_DATN_21_10_2017.pdf
    Tổng số lượt xem: 13088
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn