Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 21/08/2019-05:00:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước .

File đính kèm:
TaiLieu_BaoCao_CTMTQG_5PM21082019.pdf
  • Tổng số lượt xem: 3598
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn