Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/08/2019-08:00:00 AM
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ngày 14/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5743/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

File đính kèm:
BKHDT_5743-BKHDT-TH_1482019.docx
  • Tổng số lượt xem: 2991
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn