Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 15/01/2019-19:37:00 PM
Giao chi tiết dự toán chi NSTW thực hiện các CTMT quốc gia năm 2019 và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019
Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết dự toán chi NSTW thực hiện các CTMT quốc gia năm 2019 (Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (Quyết định số 2118/QĐ-TTTH ngày 31/12/2018)

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiếtdự toán chi NSTW thực hiện các CTMT quốc gia năm 2019tại Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày31/12/2018.

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 tại Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày31/12/2018.

Bản điện tử của các Quyết định này và số liệu chi tiết đã được giao trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), các bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản tổng hợp kế hoạch đã được cấp, đăng nhập Hệ thống để xem chi tiết./.

  • Tổng số lượt xem: 5769
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn