Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 07/10/2019-08:39:00 AM
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

File đính kèm:
Du_thao_ND_quy_dinh_chi_tiet_Luat_ĐTC_(xin_y_kien_cac_bo__dia_phuong).docx
  • Tổng số lượt xem: 13375
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn