Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 10/02/2021-21:01:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ KÉO DÀI KẾ HOẠCH NĂM 2020 SANG NĂM 2021 theo văn bản 813/BKHĐT-TH
Tài liệu hướng dẫn cập nhật Kế hoạch năm 2021 và kéo dài Kế hoạch năm 2020 sang năm 2021 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản 813/BKHĐT-TH ngày 09/2/2020

File đính kèm:
BKHDT_HDcapnhatKH2021vaKeodaivon2020sang2021_VB813.pdf
    Tổng số lượt xem: 2597
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn