Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 17/04/2021-10:56:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH 2021 - 2025
Tài liệu hướng dẫn cập nhật Kế hoạch 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021

File đính kèm:
BKHDT_HDnhap2021-2025_v4.pdf
    Tổng số lượt xem: 3511
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn