Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:44:00 AM
Câu hỏi: Tại Điều 5 Luật Đầu tư công có nêu đầu tư vào dịch vụ công ích, đầu tư PPP,... nhưng trong kế hoạch trung hạn không đề cập tới. Đề nghị nên bổ sung nội dung này vào việc lập kế hoạch trung hạn.

Trả lời:

Điều 5 của Luật Đầu tư công quy định các ngành, lĩnh vực có thể sử dụng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện, trong đó được phép bố trí vốn đầu tư công để đầu tư các dịch vụ công ích và các dự án PPP.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn đóng góp của Nhà nước được bố trí trong kế hoạch đầu tư công được bố trí theo ngành, lĩnh vực, chương trình của các bộ, ngành, địa phương. Như vậy, trong phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công sẽ thể hiện danh mục dự án PPP và số vốn ngân sách hỗ trợ cho từng dự án cụ thể.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1549
  •  

Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn