Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/06/2017-15:51:00 PM
Thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017
Ngày 26/5/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4311/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5415/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017, theo đề nghị của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ và vốn ứng trước ngân sách trung ương.

Bản điện tử của Công văn này và các phụ lục kèm theo được đăng tải trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn.

Các cơ quan sử dụng tài khoản của bộ phận quản lý kế hoạch đầu tư công (tài khoản mpi\dtc…..th) đã được cấp, truy cập vào https://dautucong.mpi.gov.vn, chọn menu "Kế hoạch đầu tư công" và chức năng "Tài liệu thông báo" để xem bản điện tử của Phụ lục tương ứng của cơ quan mình:

Trong quá trình sử dụng có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ có thể liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo các số điện thoại: 080 43500 - 04 62740606 - 080 44479 để được hỗ trợ./.


File đính kèm:
4311.BKHĐT-TH.pdf
  • Tổng số lượt xem: 4354
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn