Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 24/02/2016-11:28:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CẬP NHẬT BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ"
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Cập nhật báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 19/04/2017.

File đính kèm:
TLHD_BCGSTT_19.4.2017.pdf
    Tổng số lượt xem: 14486
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn