Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:12:00 AM
Câu hỏi: Địa phương có được sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn 2016-2020 không?

Trả lời:

Về vốn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 31 tháng 01 năm 2015, các dự án khởi công mới trong thời gian tới thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ toàn bộ 100% vốn cho các dự án, bao gồm cả vốn chuẩn bị đầu tư.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1521
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn