Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:17:00 AM
Câu hỏi: Theo quy định một số dự án khởi công mới do địa phương quản lý việc phê duyệt chủ trương đầu tư do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định. Tuy nhiên, HĐND cấp tỉnh chỉ họp 2 kỳ trong năm, như vậy việc trình phê duyệt chủ trương đầu tư gặp khó khăn. Đề nghị nên quy định trình thường trực HĐND là phù hợp hơn

Trả lời:

Trong Luật Đầu tư công quy định quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân có thể ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo với Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp gần nhất.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1809
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn