Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:45:00 AM
Câu hỏi: a) Trong việc sửa đổi Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg, đề nghị cần xem xét ưu tiên cho các địa phương diện tích tự nhiên nhỏ, diện tích đất lúa thấp, điểm ưu tiên khác không có, các địa phương có điều tiết về trung ương,... b) Các chương trình mục tiêu theo Quyết định 60/2010/QĐ-TTg sửa đổi nếu bị bỏ bớt thì các dự án nằm trong số các chương trình bị loại bỏ sẽ xử lý như thế nào.

Trả lời:

a) Về đề nghị sửa đổi Quyết định số 60/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

b) Về xử lý các dự án dở dang trong các chương trình mục tiêu không tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, có các hướng xử lý chính: (1) Lồng ghép vào các chương trình có các mục tiêu tương tự nhau; (2) Chuyển vào đầu tư trong cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; (3) Trong trường hợp không xử lý được theo 2 hướng trên, thì xem xét điều chỉnh cắt giảm quy mô đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý hoặc giãn, hoãn tiến độ thực hiện dự án.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1841
  •  

Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn