Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/07/2016-11:19:00 AM
Về dự án đối với những địa phương không tổ chức HĐND. Luật Đầu tư công và công văn số 1101/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có quy định về trình tự lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư đối với các địa phương không tổ chức HĐND tỉnh

Theo quy định tại Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Ủy ban nhân dân huyện, phường nơi không tổ chức hội đồng nhân dân sẽ là một đơn vị dự toán ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp trên. Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên gây ra nhiều cách hiểu khác nhau: (1) Cách hiểu thứ nhất: UBND cấp trên tổ chức thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc nhóm phải thông qua HĐND cấp dưới nếu có tổ chức HĐND. (2) Cách hiểu thứ hai: UBND cấp trên chỉ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc nhóm phải thông qua HĐND cấp dưới nếu có tổ chức HĐND. Còn việc tổ chức thẩm định là do UBND cấp dưới thực hiện. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể hơn để triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: Các quận, huyện, phường không tổ chức Hội đồng nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 là đơn vị dự toán của Ủy ban nhân dân các cấp trên. Do đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án của các quận, huyện, phường này thực hiện quy trình như một đơn vị dự toán của Ủy ban nhân dân cấp trên. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án của các quận, huyện, phường này thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Đầu tư công. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường này chỉ tổ chức lập dự án, thẩm định nội bộ theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp trên; không phê duyệt chủ trương đầu tư bất cứ dự án nào.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3266
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn