Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/07/2016-14:04:00 PM
Trong quá trình triển khai thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc còn một số nội dung vướng mắc chưa rõ, để đảm bảo việc thẩm định dự án theo đúng quy định của Luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến giải đáp thắc mắc và hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

- Nội dung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh sử dụng nguồn vốn chi đầu tư phát triển hay nguồn vốn chi sự nghiệp ngân sách tỉnh; trường hợp dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp ngân sách tỉnh thì trình tự thủ tục đầu tư có cần thực hiện theo Luật Đầu tư công không? - Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đề xuất nội dung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc như dự án trên được thực hiện theo trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư công” hay “ Chương trình đầu tư công”.

Trả lời:

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo theo quy định sử dụng vốn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, nên không phải thực hiện trình tự lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4734
  •  

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn