Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023
Ngày 12/07/2016-14:11:00 PM
Câu hỏi về việc trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng tại Điều 31 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

File đính kèm:
3._Gia_Lai.cau_hoi.pdf
3._Gia_Lai.tra_loi.pdf
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4678
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn