Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 11/07/2017-13:46:00 PM
Công điện về tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn NSNN, TPCP năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
Ngày 07/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 5525/CĐ-BKHĐT về tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn NSNN, TPCP năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

Căn cứ theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngày 04 tháng 7 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Dầu tư đề nghị các bộ; cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung về tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ năm 2017, về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và gửi văn bản liên quan về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2017.

Chi tiết xem file đính kèm./.


File đính kèm:
5525_CĐ_BKHĐT_signed.pdf
  • Tổng số lượt xem: 1830
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn