Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:13:00 AM
Câu hỏi: Về quy trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2015 sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương.

Trả lời:

Đề nghị thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 106 của Luật Đầu tư công. Đối với các dự án khởi công mới đã được cấp có thẩm quyền bố trí vốn kế hoạch năm 2015 không phải thực hiện các quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1563
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn