Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:46:00 AM
Câu hỏi: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm tạo điều kiện cho các địa phương theo dõi thống nhất, toàn diện.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho các đơn vị chuyên môn nghiên cứu và sẽ tổ chức thảo luận lấy ý kiến các địa phương trước khi đưa vào thực hiện.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2073
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn