Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 30/06/2016-17:45:00 PM
2.32. Trong quá trình kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án, do các tài liệu, hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư quá nhiều và đã cũ, chủ đầu tư được phép hủy bỏ các tài liệu này.

a) Được phép

b) Không được phép

c) Chưa đủ thông tin để trả lời.

Đáp án: b) Không được phép

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1156
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn