Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 05/07/2016-11:10:00 AM
Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã phải xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

a) Đúng

b) Sai

c) Chưa đủ dữ liệu trả lời câu hỏi

Đáp án: c) chưa đủ dữ liệu trả lời câu hỏi

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2160
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn