Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 20/07/2016-17:01:00 PM
Trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An liên quan đến việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đầu tư, xây dựng tại văn bản số 4534/UBND-CN ngày 08 tháng 7 năm 2016
Công văn số 5638/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

(Chi tiết xem file đính kèm)


File đính kèm:
5638BKHDT-TH.pdf
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5117
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn