Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2017-18:24:00 PM
Thông báo về việc tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (dưới đây gọi tắt là Bộ, ngành trung ương và địa phương) lập kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc lập, tổng hợp, giao kế hoạch đầu tư công năm 2018 sẽ thực hiện trên Hệ thống quản lý đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn). Để các bộ, ngành trung ương và địa phương có thể sử dụng Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

1. Thành phần tham dự: Cán bộ trực tiếp làm công tác lập, tổng hợp, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tại các bộ, ngành trung ương (mỗi cơ quan 02 người); tại địa phương: UBND tỉnh/thành phố (01 người), Sở Kế hoạch và Đầu tư (02 người).

2. Nội dung tập huấn: Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác lập, tổng hợp kế hoạch năm 2018 theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT, Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại văn bản số 5598/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Mỗi lớp tập huấn trong 01 ngày trong các ngày: 20, 21, 22/07/2017 (buổi sáng từ 08h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00). Danh sách các cơ quan tập huấn theo từng ngày xem tại đây.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

4. Kinh phí: Chi phí để tổ chức lớp tập huấn sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi trả; chi phí đi lại, lưu trú của cán bộ tham gia tập huấn do cơ quan tự chi trả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý cơ quan cử cán bộ tham dự tập huấn theo đúng thành phần nêu trên. Danh sách cán bộ tham gia (bao gồm các thông tin: họ và tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử) xin gửi về hòm thư dautucong@mpi.gov.vn trước ngày 18/7/2017. Cán bộ tham gia tập huấn xin vui lòng mang theo máy tính xách tay để thực hành.

Thông tin cần thiết xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hiền: 08043299/0941270791 hoặc đồng chí Dương Kiều Anh: 08044479/0989308433./.


File đính kèm:
247.pdf
248.pdf
249.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2381
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn