Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 22/09/2017-12:28:00 PM
Chức năng thông báo danh sách các dự án đã cập nhật thông tin dự án và báo cáo giám sát trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã có chức năng cho phép người dùng với vai trò là “Cơ quan Quản lý nhà nước” có thể xem nhanh danh sách các chủ đầu tư của cơ quan mình đã cập nhật thông tin và gửi báo cáo giám sát đánh giá từng dự án theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Để sử dụng chức năng này, người dùng mở trình duyệt và truy cập vào Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn. Sau đó, người dùng nhấn vào menu Báo cáo\Báo cáo tổng hợp theo từng loại dự án\ Báo cáo tổng hợp dự án sử dụng vốn nhà nước\ Danh sách dự án cập nhật báo cáo giám sát

Người dùng chọn năm, kỳ báo cáo và sử dụng một trong hai chức năng:

+ Chọn "Tải báo cáo các dự án cập nhật mục Chủ đầu tư báo cáo giám sát" để tải về danh sách (file excel) các chủ đầu tư đã gửi báo cáo giám sát theo năm và kỳ báo cáo đã chọn;

+ Chọn "Tải báo cáo các dự án cập nhật đủ thông tin để in Phụ biểu 7" để tải về danh sách các chủ đầu tư đã cập nhật thông tin dự án đầy đủ theo quy định.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 080 43500./.

  • Tổng số lượt xem: 2158
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn