Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 26/10/2017-22:07:00 PM
Dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày 25/10/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8759/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành trung ương và địa phương về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch năm 2018 của Chính phủ trình Quốc hội (Báo cáo số 463/BC-CP ngày 18 tháng 10 năm 2017); Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các ngân hàng: Phát triển Việt Nam, Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tại các Phụ lục kèm theo văn bản số 8759/BKHĐT-TH.

(Bản điện tử của các văn bản này, các phụ lục kèm theo và chi tiết số liệu dự kiến phân bổ kế hoạch được đăng tải, cập nhật và gửi về từng cơ quan trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉhttps://dautucong.mpi.gov.vn. Để nhận thông tin, các cơ quan sử dụng tài khoản đã được cấp (tài khoản mpi\dtc…..th) đã được cấp, truy cập vàohttps://dautucong.mpi.gov.vn, chọn menu "Kế hoạch đầu tư công" và chọn:

+ Chức năng "Tài liệu thông báo" để xem bản điện tử của văn bản;

+ Chức năng “Kế hoạch giao dự kiến” để xem số liệu dự kiến phân bổ.)

Tại văn bản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương. Căn cứ các nguyên tắc này, tổng mức vốn đã thông báo, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 với tiến độ như sau:

1. Các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính và qua thư điện tử theo địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Đồng thời, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018.

2. Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, ngành trung ương và địa phương trong trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

3. Do đây mới là số dự kiến Chính phủ báo cáo Quốc hội, nên trước khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nếu có sự thay đổi, đề nghị bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện phương án phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2018. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 11 năm 2017 (qua thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn hoặc mục Hỏi đáp trên https://dautucong.mpi.gov.vn) để xem xét, giải quyết.

  • Tổng số lượt xem: 3435
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn