Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 02/11/2017-21:07:00 PM
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/10/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1545/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017.

Bản điện tử của các văn bản này, các phụ lục kèm theo và chi tiết số liệu kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 bổ sung từ số vốn thu hồi về ngân sách trung ương được đăng tải, cập nhật và gửi về từng cơ quan trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn. Để nhận thông tin, các cơ quan sử dụng tài khoản đã được cấp (tài khoản mpi\dtc…..th) đã được cấp, truy cập vào https://dautucong.mpi.gov.vn, chọn menu "Kế hoạch đầu tư công" và chọn:

+ Chức năng "Tài liệu thông báo" để xem bản điện tử của văn bản;

+ Chức năng“Kế hoạch hằng năm”để xem số liệu kế hoạch năm 2017 bổ sung.

  • Tổng số lượt xem: 2644
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn