Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 27/07/2018-11:15:00 AM
Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5139/BKHĐT-TH ngày 27/7/2018 về việc góp ý Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 259/TB-VPCP ngày 26/7/2017 của Văn phòng Chính phủ và Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 27/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Để kịp hoàn thiện, báo cáo Chính phủ dự án Luật tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ/cơ quan nghiên cứu, có ý kiến và sửa trực tiếp vào Dự thảo Luật.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.


File đính kèm:
5139.BKHDT.TH.pdf
CT__Ho_so_trinh_Luat_Dau_tu_cong_sua_doi.rar
  • Tổng số lượt xem: 1414
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn