Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 08/05/2018-16:47:00 PM
Văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018
Ngày 08/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 141/TB-VPCP ngày 13/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ liên quan đến việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2958/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08/5/2018 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 với các nội dung cơ bản sau:

1. Tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tình/thành phố;

2. Tình hình chỉ đạo, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 của các địa phương trong Quý I/2018, Quý II/2018 và hằng tháng;

3. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 đến hết tháng 4/2018, dự kiến hết tháng 6/2018 và ước cả năm 2018;

4. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018; Nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn đó.

5. Những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đâu tư công năm 2018 trong những tháng cuối.

Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/5/2018 để phục vụ đoàn công tác tại địa phương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


File đính kèm:
2958_BKH_KTDPLT.pdf
BMtonghopgiaokh2018.xlsx
  • Tổng số lượt xem: 1893
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn