Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 07/05/2018-16:19:00 PM
Văn bản số 2857/BKHĐT-TH báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công
Ngày 04/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2857/BKHĐT-TH về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đâu tư công.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 552/TTg-KTTH ngày 24/4/2018 về việc báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; tiến độ giải ngân của các dự án, trong đó tập trung vào các dự án có tiến độ giải ngân chậm, nguyên nhân cụ thể; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung về mặt thể chế và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ngày 04/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2857/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị khẩn trương báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại văn bản 552/TTg-KTTH ngày 24/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử thdautucong@mpi.gov.vn trước ngày 10/5/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào thời điểm nhận văn bản theo dấu công văn đến Bộ và thời điểm nhận thư điện tử đến thời hạn nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.


File đính kèm:
baocao.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2237
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn