Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 11/09/2018-17:06:00 PM
Văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018
Ngày 07/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018

Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2165/TB-TTKQH ngày 16 tháng 8 năm 2018 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8276/VPCP-QHĐP ngày 31 tháng 8 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là các bộ, ngành trung ương) phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Rà soát, xác định tính hợp pháp của các nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của các bộ, ngành trung ương đã dự kiến kế hoạch đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đồng thời báo cáo rõ căn cứ và các quy định liên quan đến việc để lại số vốn nêu trên (Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,…)

- Đối với các khoản để lại hoặc tự ý giữ lại không đúng quy định của pháp luật, đề nghị nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Đối với các khoản để lại đúng quy định, đề nghị rà soát danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp theo đề xuất của các bộ, ngành trung ương. Trên cơ sở đó, đề nghị dự kiến kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho số vốn đúng quy định trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (http://dautucong.mpi.gov.vn), in báo cáo từ Hệ thống và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để kịp thời triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018, đề nghị các bộ, ngành trung ương thực hiện các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng 9 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ.

Bản điện tử của Văn bản này đã được gửi trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn), các bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản đã được cấp, đăng nhập Hệ thống để xem chi tiết./.


File đính kèm:
Bản_quét_11_16__ngày_11_thg_9__2018.pdf
TLHD_Rà_soát_Nguồn_thu_để_lại.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2358
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn