Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:14:00 AM
Câu hỏi: Một số địa phương có ý kiến đối với các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định (dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn khởi công), phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương chương trình, dự án theo Luật Đầu tư công sẽ rất tốn kém chi phí chuẩn bị đầu tư. Địa phương đề nghị vận dụng chỉ thẩm định lại nguồn vốn và không thẩm định, phê duyệt lại dự án đã phê duyệt.

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 106 của Luật Đầu tư công, các dự án này phải lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, đối với dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư thì trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, các địa phương có thể sử dụng toàn bộ các thông tin, số liệu đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư, không nhất thiết phải bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư để làm lại các thủ tục này.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1634
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn