Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:48:00 AM
Câu hỏi 33. Trong những năm gần đây, Chính phủ và Bộ Tài chính thường giao chỉ tiêu cụ thể vốn đầu tư cho lĩnh vực Giáo dục - đào tạo và Khoa học - Công nghệ. Tỷ lệ vốn được giao so với tổng nguồn không cố định hàng năm mà thay đổi liên tục khiến các địa phương không chủ động chính xác được cơ cấu cho 2 ngành trên. Mặt khác, việc giao chỉ tiêu quá cụ thể sẽ rất khó cho các địa phương trong việc cân đối vốn đầu tư nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thêm về cơ cấu và thời hạn thực hiện cơ cấu đầu tư của 02 ngành này trong giai đoạn 2016-2020.

Trả lời:

Việc giao kế hoạch vốn giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ trong cân đối ngân sách của địa phương là căn cứ vào các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nhằm bảo đảm nguồn vốn thực hiện 2 mục tiêu quan trọng này.

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hướng dẫn phù hợp, để vừa thực hiện được các nghị quyết của Trung ương, vừa tạo điều kiện cho các địa phương vận dụng một cách linh hoạt hơn, sát với điều kiện thực tế ở từng địa phương.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1641
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn