Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 30/06/2016-17:48:00 PM
3.6. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nhóm A của địa phương quản lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

a) Đúng

b) Sai

c) Chưa đủ dữ liệu trả lời câu hỏi

Đáp án:c) Chưa đủ dữ liệu trả lời câu hỏi

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1497
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn