Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 05/07/2016-11:02:00 AM
Địa phương muốn huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có thể gửi văn bản đề nghị tài trợ trực tiếp tới nhà tài trợ nước ngoài.

a) Được phép

b) Không được phép

c) Chưa đủ dữ liệu để trả lời

Đáp án: a) Được phép

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1175
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn