Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 20/09/2018-10:41:00 AM
Văn bản số 6453/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6453/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 32/LĐCP ngày 18/01/2018, để chuẩn bị nội dung báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6453/BKHĐT-TH ngày 14/9/2018 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử thktxh@mpi.gov.vn chậm nhất trong ngày 24/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018./.


File đính kèm:
KTXH2018.09-Phancong.Bo.DP.doc
  • Tổng số lượt xem: 1639
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn