Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:15:00 AM
Câu hỏi: Về trình tự, thủ tục, thời hạn phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các nguồn vốn ODA, vốn TPCP, vốn ngân sách trung ương thực hiện theo quy định nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục I, Chương II của Luật Đầu tư công, quy định đầy đủ thẩm quyền và trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của từng nhóm dự án và sử dụng các nguồn vốn khác nhau. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu kỹ các quy định trong Mục này để triển khai việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1738
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn