Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:49:00 AM
Câu hỏi: Các nguồn thu để lại như tăng thu, dự phòng cần có hướng dẫn cụ thể

Trả lời:

1. Về nguồn tăng thu ngân sách hằng năm (nếu có) sẽ được xem xét xử cấp bách của từng năm, mà không có quy định cứng cho tất cả các năm; nhưng thông thường các ưu tiên sử dụng nguồn vốn này là: giảm bội chi NSNN, thanh toán các khoản ngân sách đã thực hiện nhưng thiếu nguồn, trả nợ Chính phủ, khắc phục hậu quả lũ lụt,...

2. Về nguồn dự phòng NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN và Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ.

Riêng về dự phòng vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã có quy định tại Khoản 6, Điều 54 của Luật Đầu tư công để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1963
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn