Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 05/07/2016-11:05:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia

a) Đúng

b) Sai

c) Chưa đủ dữ liệu trả lời câu hỏi

Đáp án: a) Đúng

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1358
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn