Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 07/12/2017-12:56:00 PM
Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT về tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018
Ngày 06/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT về tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2018

Công điện này có nêu: để hoàn thành việc giao Kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn ngân sách trung ương (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ) đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương:

1. Khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018, cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư công và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/12/2017, chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống với báo cáo bằng văn bản, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu.

2. Hạn cuối cùng để cập nhật số liệu trên Hệ thống và gửi báo cáo bằng văn bản là trước 24 giờ 00 ngày 08/12/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai sử dụng số liệu trên Hệ thống để tổng hợp (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng), báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 11/12/2017 và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, ngành, địa phương không cập nhật số liệu, không thống nhất số liệu, chậm gửi báo cáo cả trên Hệ thống và bằng văn bản.


File đính kèm:
Cong_dien_10045.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2259
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn