Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:16:00 AM
Câu hỏi: Quy trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới đảm bảo thời gian đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 23/CT-TTg và thẩm quyền của các sở ngành trong việc phê duyệt dự án đầu tư.

Trả lời:

a) Về thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới đã được quy định chi tiết tại Mục 1, Chương II của Luật Đầu tư công, đề nghị các địa phương căn cứ các quy định này để triển khai thực hiện.

Ở địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì việc thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án và thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b) Về thẩm quyền của các sở ngành trong việc phê duyệt dự án đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư công thẩm quyền phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 39 (như phân cấp hiện hành).


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2015
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn