Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 14/07/2015-09:50:00 AM
Câu hỏi: Để triển khai Luật Đầu tư công đồng bộ với các luật khác, như: Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi),… đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thống nhất với Bộ Nội vụ để có Thông tư liên bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thi hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời:

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đầu công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Bộ Nội vụ thống nhất Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Thông tư gửi Bộ Nội vụ. Đến nay, đang chờ Bộ Nội vụ xem xét, ký Thông tư để ban hành, triển khai thống nhất trên cả nước.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2167
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn