Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:53:00 AM
Câu hỏi: Hiện nay, tỉnh đang phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2015 và vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015: các dự án đã được phê duyệt nêu trên (trước ngày 31 tháng 10 năm 2014) có đủ điều kiện để bố trí vốn khởi công thực hiện trong năm 2015 không?

Trả lời:

1. Về phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2015: Đề nghị Quý Sở làm rõ phân bổ nguồn vượt thu vốn xổ số kiến thiết năm 2014 hay năm 2015? Các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư trước 31/10/2014 đủ điều kiện để bố trí vốn khởi công thực hiện trong năm 2015:

- Từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2014.

- Từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015 trong trường hợp đến thời điểm phân bổ nguồn vốn này đã hoàn thành kế hoạch thu xổ số kiến thiết năm 2015 và đã có số vượt thu cụ thể (phân bổ cho các dự án không vượt quá số vượt thu xổ số kiến thiết năm 2015).

2. Đối với khoản vốn vay tín dụng năm 2015, được phép bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư trước 31/10/2014 phù hợp với quy định tại Điều 63 của Luật Đầu tư công và văn bản số 1100/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, trong đó lưu ý dự án phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của từng dự án.

- Bảo đảm khả năng cân đối ngân sách địa phương để hoàn trả các khoản vốn vay của ngân sách địa phương theo đúng thời gian quy định.

- Không sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn trả khoản vốn vay tín dụng của địa phương.

- Không sử dụng vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương để trả lãi và phí khoản vốn vay của ngân sách địa phương, trừ các khoản lãi và phí được tính trong tổng mức đầu tư của từng dự án đã được phê duyệt.

- Danh mục dự án sử dụng vốn vay tín dụng của địa phương phải thuộc danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương đã được phê duyệt. Mức vốn bố trí cho các dự án không vượt quá mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn cân đối ngân sách địa phương đã được phê duyệt.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2908
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn