Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 02/03/2018-10:51:00 AM
Văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018
Ngày 01/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1190/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2017 sang năm 2018.

Theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Về tiến độ triển khai thực hiện:

1. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 03 năm 2018. Sau thời gian nêu trên, bộ, ngành và địa phương nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn dư thuộc kế hoạch năm 2017 sang năm 2018. Đồng thời, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo danh mục dự án và mức vốn thuộc kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

(Quy trình hướng dẫn báo cáo trên Hệ thống đầu tư công đề nghị tra cứu tại Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư: http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=237 )

2. Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo, tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống và văn bản báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, ngành và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.


File đính kèm:
BKHĐT_1190-BKHĐT-TH_02032018.doc
  • Tổng số lượt xem: 3908
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn