Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 15/03/2018-13:39:00 PM
Văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Ngày 09/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1375/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

2. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án quan trọng, công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị lớn.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

4. Định kỳ hằng tháng, căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và công khai trên Hệ thống quản lý đầu tư công danh sách các bộ, ngành và địa phương giải ngân thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước.


File đính kèm:
1375.BKHĐT.TH.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2979
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn