Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 06/04/2018-16:05:00 PM
Văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN đôn đốc việc báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020

Ngày 05/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN về việc rà soát, báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020

Ngày 16/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1627/BKHĐT-KTĐN đề nghị các Bộ, ngành và địa phương có văn bản thông báo tình hình và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27/3/2018 để kịp tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa triển khai.

Để kịp tổng hợp hoàn thiện thông tin và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2146/BKHĐT-KTĐN ngày 05/4/2018 đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cập nhật thông tin, dữ liệu lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo.

Trường hợp đến hết ngày 06/4/2018, nếu không nhận được báo cáo và dữ liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước thì được hiểu là đơn vị không có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài trung hạn cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020.


File đính kèm:
552.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2308
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn