Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:17:00 AM
Câu hỏi: Các dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư từ năm 2014 trở về trước, trong đó: Một số dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư và một số dự án thì đã lập xong hồ sơ dự án nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa bố trí vốn để khởi công thực hiện, thì các dự án này có phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công hay không? Một số dự án chưa được bố trí vốn (kể cả bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) nhưng đã có trong kế hoạch đầu tư của giai đoạn 2011-2015 được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thì các dự án này có phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công hay không?

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn cụ thể trường hợp nào không phải thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công (điểm 2, Mục I của văn bản số 1101/BKHĐT-TH), các trường hợp còn lại thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu kỹ nội dung văn bản số 1101/BKHĐT-TH nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1866
  •  

Các tin mới

Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn